CENA

Platná od 1.1.2015 za osobu a noc  250 Kč
 za dítě do 10 let a noc  100 Kč
 za psa a noc  30 Kč
 za pokoj a noc za spotřebu el. energie (zimní období)  150 Kč
 za příslušenství chodby, kuchyň, WC a noc za spotřebu el. energie (zimní období)  150 Kč
 za osobu a noc poplatek místnímu městskému úřadu  + 15 Kč
 vratná kauce při příjezdu  1000 Kč

Nejsme plátci DPH.

Záloha na ubytování ve výši 50% z celkové částky pobytu se platí po předběžné objednávce ubytování a je nutné ji složit na číslo účtu do 14 dní po potvrzení objednávky.

Pobyt se doplácí při příjezdu v hotovosti (kartou platit nelze).

Stornovací podmínky

Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době dříve než do 30 dnů (včetně) před uvedeným datem nástupu, činí stornovací poplatek 50% zaplacené zálohy.

Dojde-li ke zrušeni objednávky pobytu v době od 14 do 29 dnů (včetně) před uvedeným datem nástupu, činí stornovací poplatek ve výši 75% zaplacené zálohy.

Dojde-li ke zrušeni objednávky pobytu v době od 13 dnů (včetně) před uvedeným datem nástupu do dne nástupu (včetně), nebo nedojde-li k nástupu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek ve výši 100% zaplacené zálohy.

Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele. Ubytovatel si vyhrazuje právo zrušit pobyt ze závažných technických důvodů. Veškeré uhrazené zálohy a platby budou navráceny objednavateli.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu nevzniká povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část. Ubytovaný je povinen zaplatit celý objednaný pobyt.

Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě vážné nemoci či úmrtí (nutno doložit).

Pokud dojde ke splnění podmínek vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části), ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel a to do 30-ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).

Rezervace ze strany penzionu je závazná až po zaplacení zálohy za pobyt. Záloha je obvykle (pokud se ubytovatel a ubytovaný nedohodnou jinak) 50 % z celkové částky pobytu.

V celém penzionu je zakázáno kouření a rozdělávání ohně.